RMlogospeels

 

Over het traject dat ik samen met jullie bewandel hebben jullie al kunnen lezen op de vorige pagina's. Wil je het nog eens rustig nalezen, download dan dit document.

Tarieven
Scheiden is niet gratis. Maar het is belangrijk de kosten in de hand te houden. Ik heb een vast tarief voor een volledig traject, zodat jullie weten waar je aan toe bent. Daarnaast hanteer ik tarieven als je mij voor een second opinion of voor een specifiek onderdeel nodig hebt. Tenslotte kan ik ook op uurtarief werken. Het is aan de cliënt om te bepalen hoe ik ingezet wordt. Download mijn tarieflijst voor meer informatie.

Ron Meevis Scheidingsadvies staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Den Haag onder nummer 67055351.

 

huisTM